Znani Lotnicy

Szczepan Ścibior

Szczepan Ścibior (ur. 13 grudnia 1903 r. w Uniejowie, zm. 7 sierpnia 1952 r. w Warszawie) – oficer służby stałej Wojska Polskiego (major pilot), dowódca

Szczepan Ścibior (ur. 13 grudnia 1903 r. w Uniejowie, zm. 7 sierpnia 1952 r. w Warszawie) – oficer służby stałej Wojska Polskiego (major pilot), dowódca 305. Dywizjonu Bombowego, oficer lotnictwa LWP (pułkownik pilot), komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie w okresie powojennym.

scibor-szczepan.jpg

Był synem Michała Ścibiora i Joanny z domu Kokrzycka. Uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum w Uniejowie. W 1924 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego. Następnie służył w 61. Pułku Piechoty w Bydgoszczy jako dowódca drużyny. W latach 1925-1927 studiował w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Grudziądzu, po zakończeniu której dostał awans do stopnia starszego sierżanta podchorążego obserwatora. Do 1937 r. służył w 3. Pułku Lotniczym w Poznaniu, w którym ostatecznie awansował do stopnia kapitana. Od 1937 r. studiował w Wyższej Szkole Lotniczej przy Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Krótko przed wybuchem wojny został skierowany do Grupy Szkół Lotniczych jako 2. oficer sztabu.

Podczas wojny obronnej 1939 r. wraz ze sztabem został ewakuowany na wschód, a następnie przeszedł do Rumunii, gdzie internowano go w obozie w Tulcea. Wkrótce wyjechał do Francji, gdzie przydzielono go do dywizjonu szkolnego lotnictwa myśliwskiego jako pilota instruktora. Po kapitulacji Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii. Pod koniec sierpnia 1940 r. został dowódcą 1. eskadry w 305. Dywizjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1941 r. krótko dowodził Dywizjonem, gdyż 6 sierpnia podczas lotu bojowego został zestrzelony nad Belgią. Zdołał przedostać się do Brukseli, gdzie zajęła się nim ludność cywilna, ale wkrótce został aresztowany przez Niemców. Do końca wojny przebywał w obozie jenieckim. Po wyzwoleniu oflagu przez wojska brytyjskie przyjechał najpierw do Wielkiej Brytanii, a w marcu 1946 r. powrócił do Polski. Początkowo objął funkcję dowódcy 7. Pułku Lotnictwa Bombowego w Łęczycy, a w sierpniu 1947 r. został komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 9 sierpnia 1951 r. został aresztowany, bezpodstawnie oskarżony o szpiegostwo i po brutalnym śledztwie skazany 13 maja 1952 r. na karę śmierci. Został stracony 7 sierpnia tego roku w więzieniu mokotowskim. W 1956 r. został zrehabilitowany. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

A to już wiesz?  Jan Maliński

Był odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 3-krotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Grunwaldu III klasy.

Jego imię nosi szkoła podstawowa w Wieleninie. Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#szczepan ścibior

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy