Znani Lotnicy

Jerzy Łagoda

Jerzy Łagoda (ur. 2 czerwca 1924, zm. 27 marca 2001), generał brygady LWP, pilot. Służbę wojskową rozpoczął w maju 1943 jako ochotnik w 1. Dywizji

Jerzy Łagoda (ur. 2 czerwca 1924, zm. 27 marca 2001), generał brygady LWP, pilot.

Służbę wojskową rozpoczął w maju 1943 jako ochotnik w 1. Dywizji im. Kościuszki; po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Artylerii przy 1 DP został skierowany do 1 pułku artylerii lekkiej kościuszkowskiej dywizji i wraz z podległym mu plutonem artylerii brał udział w bitwie pod Lenino. Następnie na kolejnych, wyższych stanowiskach służbowych, uczestniczył w walkach o Warszawę, Wał Pomorski, w forsowaniu Odry i szturmie Berlina.

W pierwszych latach powojennych brał udział w walkach z podziemiem o utrwalenie władzy ludowej. W 1948 ukończył kursy pilotażu w Oficerskiej Szkole Lotniczej i rozpoczął służbę w Wojskach Lotniczych, początkowo na stanowisku dowódcy eskadry szkolnej, następnie zastępcy dowódcy pułku ds. pilotażu, a od 1959 na stanowisku dowódcy związku taktycznego. W 1963 ukończył studia wyższe w Akademii Sztanu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. W październiku 1968 awansował na generała brygady.

Najważniejsze pełnione stanowiska w WP:

* 1963-1964 – dowódca 7 Brygady Lotnictwa Bombowego
* 1964-1967 – dowódca 16 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Szturmowego w Pile
* 1967-1969 – dowódca 2 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Szturmowego
* 1969-1972 – zastępca Dowódcy Wojsk Lotniczych ds. techniki i zaopatrzenia
* 1972-1979 – zastępca Szefa Inspekcji Sił Zbrojnych ds. lotnictwa i OPK
* 1979-1980 – zastępca szefa kierunku zachodniego w Zarządzie I Wojsk Lotniczych Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państwa Uczestników Układu Warszawskiego
* 1981-1984 – doradca szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego ds. lotnictwa
* od 16 kwietnia 1984 w stanie spoczynku

Był jednym z dwóch dowódców jedynej polskiej dywizji lotnictwa bombowego. Odznaczony m.in.:

* tytułem “Zasłużony Pilot Wojskowy PRL”
* Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy
* Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
* Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
* radzieckim Orderem Wojny Narodowej I stopnia

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#gen jerzy lagoda

A to już wiesz?  Marian Pisarek

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy